فراخوان اولین جشنواره تولید پوستر علمی با رایانه

فراخوان اولین جشنواره تولید پوستر علمی با رایانه   این جشنواره با هدف بهره برداری دبیران، معلمان و دانش آموزان از رایانه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 52 بازدید
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
2 پست
علمی
1 پست
آموزشی
1 پست
پوستر
1 پست