هشتاد نکته ی ظریف در تدریس موفق

هشتاد نکته ی ظریف در تدریس موفق

 1- اشتباهات خود را توجیه نکنم.2- از تنبیه بدنی بپرهیزم.3- از علما، ‌بزرگان و شخصیت های اسلامی با احترام نام ببرم.4- از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت (حتی در مواقع خاص) بپرهزیم.5- در واقع آن قدر بگویم که می توانم بشنوم.6- رازدار و محرم اسرار فراگیرانم باشم.7- عذرخواهی شاگردانم را بپذیرم.8- از تعصب بیجا بپرهیزیم.9- از دانش آموزان توقعات بیش از اندازه نداشته باشم.10- رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنم.11- از داشتن تکیه کلام پرهیز کنم.12- در تدریس ذوق و سلیقه را به کار برم.13- آرام و شمرده تدریس کنم.14- در نظر داشته باشم که قلب کودک تحقیر شده بمبی است که فردا منفجر خواهد شد.15- ساده تدریس کنم اما عمیق.16- در املای کلمات دقت کنم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگارم.17- ذوق و استعداد شاگردان را شناسایی کنم.18- بین دانش آموزان رقابت صحیح ایجاد نمایم.19- در برخوردها عدل و انصاف را رعایت نمایم.20- به شاگردان توجه و نگاه یکسان داشته باشم.21- از دادن لقب های زشت به دانش آموزان بپرهیزم.22- با شاگردان هم دردی کنم.23- از تشویق به موقع غافل نشوم.24- سخن دانش آموزان را بی موقع قطع نکنم.25- کارها و فعالیت های مربوط به کلاس را بین شاگردان تقسیم و به آنها مسئولیت بدهم.26- در هنگام موعظه خودم را مخاطب اصلی بدانم.27- پیش از تنبیه علت کردارهای منفی شاگردان را بررسی نمایم.28- مقررات محیط آموزشی را رعایت کنم و به آن احترام بگذارم. کسی که خودپسند باشد ناراضیان او بسیار خواهند بود.29- سعی کنم کردار و رفتار منفی از خود نشان ندهم.30- اوقات استراحت و زنگ تفریح دانش آموزان را نگیرم.31- بیش از اندازه از شاگرداتم تعریف و تمجید نکنم.32- از خصوصیات فردی،‌ اجتماعی و خانوادگی دانش آموزان بی اطلاع نباشم.33- اگر تغییری غیر معمول در وضعیت ظاهری خود دارم در ابتدای درس درباره ی آن توضیح مختصری دهم تا ذهن فراگیر در طول تدریس به آن مشغول نباشد.34- بیش از اندازه در کار شاگردان خود دخالت نکنم.35- پیش از تدریس، از مسئولان شناختی اجمالی از وضعیت و موقعیت و سطح معلومات شاگردان به دست آورم.36- به کارهای خویش ایمان و اعتقاد قلبی داشته باشم.37- سعی کنم شخصیت علمی و اجتماعی خویش را پیش شاگردان سبک نکنم.38- مقررات خشک و افراطی را از کلاس دور کنم.39- نسبت به فعالیت فراگیران بی توجه و بی تفاوت نباشم.40- در تدریس از گروه گرایی و خط بازی خودداری کنم.41- بر موضوع درسی، تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشم.42- در افزایش آگاهی ها و محتوای علمی و درسی خود بکوشم.43- به سؤالات شاگردان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهم.44- مطالعه ی پیش از تدریس و آمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشم.45- برنامه ریزی درسی داشته باشم.46- از ابتکار و خلاقیت در تدریس استفاده کنم.47- از روش های تدریس و نحوه ی به کارگیری آنها آگاه باشم.48- به کیفیت شروع، ادامه و پایان درس توجه داشته باشم.49- به هنگام تدریس مطالب متنوع را فراموش نکنم.50- از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کنم.51- در هر درسی مطالب نو و تازه ای بیان کنم.52- سعی کنم شاگردان در ارتباط با درس فعالیت علمی داشته باشند.53- شاگردان را نسب به یادگیری درس تشنه کنم.54- در صورتی که احساس خستگی در چهره ی شاگردان مشاهده کردم، از ادامه ی تدریس خودداری کنم.55- سعی کنم همواره اشکالات تدریس خود را رفع کنم.56- موضوع و عنوان درس را در رابطه با تدریس مشخص و بازگو کنم.57- درس را مرحله به مرحله تدریس کرده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهزیم.58- بیش از اندازه ی معمول به جزوه، کتاب یا متن درس نگاه نکنم.59- عوامل افت تحصیلی دانش آموزان را شناخته و در رفع آن بکوشم.60- از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب بپرهیزم.61- جمع بندی درس را در انتها فراموش نکنم.62- از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپرهیزم.63- در هنگام تدریس در یک مکان ثابت نایستم.64- به شاگردان پر جنب و جوش، فعالیت زیاد، متنوع و جذاب بدهم تا فرصت بر هم زدن کلاس را نداشته باشند.65- دقت کنم تکلیف در حد توان شاگردان باشد.66- تکالیف را حتماً بررسی کرده و در پایان نظرم را مرقوم کنم.67- در هنگام تدریس حتی الامکان از مدل استفاده کنم.68- در هنگام تدریس از وسایل و امکانات موجود حداکثر بهره را ببرم.69- خلاصه ی درس را در انتهای تدریس بازگو و از شاگردان نیز بخواهم.70- ظاهری آراسته و منظم داشته باشم و در نظر بگیرم که زیبایی سادگی است.71- در کارهایم نظم داشته باشم تا الگویی مناسب برای فراگیران باشم.72- نتایج امتحانات کلاسی را بررسی کنم تا نقاط ضعف و قوت را بیابم.73- در هنگام خشم بر احساسات و عواطف خود غلبه کنم.74- در تمام کارهای خود، قابلیت و برش داشته باشم.75- دانش آموزان را در بالا رفتن از نردبان علم و دانش یاری کنم.76- در هنگام تدریس سعی کنم تمام توجه شاگردان را به خود جلب کنم.77- دانش آموزانم را طوری بار نیاورم که همیشه مطیع و رام باشند، بلکه حق خود را بگیرند که حق گرفتنی است نه دادنی.78- فرصت انتقاد از خود را به شاگردان بدهم.79- از این که نسبت به پاسخ گویی به برخی سؤالات قادر نیستم، هراس به دل راه ندهم.

80- ایجاد ارتباط با اولیای دانش آموزان. با یکدیگر دست بدهید تا کینه از دل های شما برود.

 گروه آموزش ابتدایی

/ 0 نظر / 19 بازدید